Dziś startuje nasz !KONKURS! w którym do wygrania są stroiki świąteczne.
W skrócie : do wygrania są trzy stroiki bożonarodzeniowe.
Co należy zrobić żeby je wygrać?
Należy:
odwiedzić naszą kwiaciarnię do 17 grudnia br …. zrobić zakupy w naszej kwiaciarni i…. wypełnić kupon.
Proste prawda?

19 grudnia wylosujemy trzech szczęśliwców, którzy otrzymają nagrody.
Jeżeli do 17 grudnia zrobicie w naszej Kwiaciarni zakupy częściej niż 1 raz, to zwiększcie swoje szanse na wygraną – bo wypełniacie więcej kuponów, przy czym max 1 raz dziennie można wypełnić kupon.
Szczegóły podajemy w regulaminie:

Regulamin Konkursu
„Kwiaciarnia Kambala Projekt – świąteczne dekoracje dla mnie”

1. Podmiotem organizującym Konkurs jest Kambala Projekt – Kwiaciarnia w Wejherowie, zwana dalej jako Organizator.
2. Konkurs trwa od 28.11.2016r. do 19.12.2016 r.
3. W Konkursie udział mogą brać osoby pełnoletnie.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a. Dokonanie zakupu w Kwiaciarni Kambala Projekt w Wejherowie na dowolną kwotę w terminie od 28.11.2016 do 17.11.2016
b. Na kuponie promocyjnym, który znajduje się w sklepie przy kasie należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko zgłaszającego, nr telefonu, datę dokonania zakupu oraz podpis – który jest akceptacją regulaminu.
c. Kupon należy wrzucić do urny w dniu zakupu.
d. W przypadku zwrotu zakupionych towarów kupon konkursowy zostaje anulowany.
5. Wypełnienie kuponu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Spośród wypełnionych zgłoszeń konkursowych, wylosowane zostaną trzy zgłoszenia , które otrzymają nagrody.
7. Nagrodami w konkursie są:
a. za I miejsce stroik bożonarodzeniowy o wartości 100 zł
b. za II miejsce stroik bożonarodzeniowy ( wianek ) o wartości 50 zł
c. za III miejsce stroik bożonarodzeniowy ze świeczką, o wartości 20 zł
8. Codziennie można wypełnić max 1 kupon, niezależnie od ilości dokonanych zakupów w ciągu dnia.
9. Osoba, która dokonała zakupu i wypełniła kupon może wypełnić i zgłosić do konkursu kolejny kupon, w kolejnym dniu dokonania zakupów.
10. Losowania kuponów dokona Organizator konkursu.
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19.12.2016 o godz 12 w siedzibie Kwiaciarni Kambala Projekt w Wejherowie.
12. Ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie. W przypadku braku możliwości kontaktu z Laureatem przez trzy dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu, Organizator dokona kolejnego losowania kuponu.
13. Nagrody zostaną wręczone osobiście Laureatom w Kwiaciarni Kambala Projekt w Wejherowie w dogodnym dla Laureata terminie ( w godzinach pracy Kwiaciarni).
14. Laureat nagrody wyraża zgodę na publikacje swojego imienia i nazwiska na profilu Kwiaciarni Kambala Projekt na Facebook oraz na stronie internetowej
www.kambala-projekt.pl
15. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, a także członkowie ich rodzin.
16. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, w celu kontaktu z Uczestnikami oraz do przekazania nagród. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
17. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.kambala-projekt.pl, na profilu Kwiaciarni Kambala Projekt na FB oraz na miejscu w Kwiaciarni Wejherowo ul. 12 Marca 151

Liczymy, że konkurs Wam się spodoba!
Startujemy!