Po małej przerwie – cieszyliśmy się słońce, upałami – wracamy do pracy.
W naszej „pracowni” Kambala Projekt powstają nowe rzeczy – już wkrótce je zobaczycie.
Dziś tylko mały skrawek.